«
»
Thống kê Đường dẫn từ site jefaismonsite.fr theo các tháng của năm 2018
8
6
214
231
275
332
143
59
101
46
49
27
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1491