«
»
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 2526415 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 12:16
windows7 386732 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 12:04
windowsxp2 212909 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 11:04
windowsnt2 95830 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 11:41
windowsnt 62128 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 12:13
macosx 58030 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 12:08
linux2 34299 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 11:51
linux3 21511 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 20:04
windowsvista 17340 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 10:41
windowsxp 11959 Thứ ba, 09 Tháng Một 2018 01:22
windows2003 6902 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 04:11
windows2k 6331 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 00:01
windows 4267 Chủ nhật, 14 Tháng Một 2018 08:28
windows98 1280 Thứ bảy, 13 Tháng Một 2018 08:55
windows95 765 Chủ nhật, 14 Tháng Một 2018 22:28
windowsme 741 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 10:02
freebsd 272 Thứ bảy, 10 Tháng Sáu 2017 19:15
windowsce 150 Thứ sáu, 12 Tháng Một 2018 09:47
windowsme2 120 Thứ tư, 17 Tháng Một 2018 07:31
os22 66 Thứ năm, 30 Tháng Sáu 2016 20:22
macppc 17 Thứ bảy, 10 Tháng Sáu 2017 10:34
mac 7 Thứ năm, 11 Tháng Một 2018 13:36
amiga 6 Thứ năm, 11 Tháng Một 2018 13:37
openbsd 4 Thứ tư, 03 Tháng Năm 2017 21:31
freebsd2 4 Chủ nhật, 09 Tháng Bảy 2017 10:38
beos 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 18:38
irix 1 Thứ bảy, 28 Tháng Sáu 2014 04:47
openbsd2 1 Thứ tư, 23 Tháng Tư 2014 06:18