Massage & Sauna

Massage & Sauna

 

·         Trường An: ĐC: Nguyễn Trung Trực, KP5, Dương Đông, Phú Quốc. ĐT: 0919567653. Giá 60.000đ/người/giờ.

·         Hương Sen: 114 Đường 30/4, KP1, Dương Đông, Phú Quốc. ĐT: 0919567653. Giá 60.000đ/người/giờ.