Karaoke

Karaoke

 

·         Suối Nhạc: Giá 70.000-80.000đ/giờ. ĐC: 351 Nguyễn Trung Trực, KP5, Dương Đông, Phú Quốc. ĐT: (077)3848410.

·         Quê hương: Giá 70.000-80.000đ/giờ. ĐC: 150 đường 30/4, KP1, Dương Đông Phú Quốc. ĐT: 0939540310.

·         Sáng Tươi: Phòng máy lạnh, 70.000-80.000đ/giờ. ĐC: đường 30/4, KP1, Dương Đông, Phú Quốc. ĐT: (077)33607030.

·         Hoàng Gia: phòng máy lạnh, 70.000-90.000đ/giờ ĐC: Đường Nguyễn Chí Thanh, TT Dương Đông, Phú Quốc.