Dạy Anh văn online

Dạy Anh văn online
Teacher THANH offers reasonable comprehensive on-line lessons. Thầy THÀNH dạy Anh Văn on-line (đủ các trình độ và lĩnh vực), dể hiểu, gíá hợp lý. Nhận dạy văn phạm cấp tốc. Hơn 20 năm kinh nghiệm. Call: 0918 838 492 Email: thanhxi@gmail.com

 

 

Teacher THANH offers reasonable comprehensive on-line lessons.

Thầy THÀNH dạy Anh Văn on-line (đủ các trình độ và lĩnh vực), dể hiểu, gíá hợp lý. Nhận dạy văn phạm cấp tốc.

Hơn 20 năm kinh nghiệm.

Call: 0918 838 492          

Email: thanhxi@gmail.com

 

Mr THÀNH