Bơi Lặn - Scuba Diving

Bơi Lặn - Scuba Diving
Dịch vụ Scuba diving trọn gói : xe vận chuyển ra bến tàu Dương Đông hay An Thới, tàu thuyền, thiết bị lặn (áo lặn, bình hơi, áo phap, chân vịt,…), kỹ thuật viên và ăn trưa, Giá 50USD/1dive, 75USD/2dives, 100USD/3dives.

 

Dịch vụ Scuba diving trọn gói : xe vận chuyển ra bến tàu Dương Đông hay An Thới, tàu thuyền, thiết bị lặn (áo lặn, bình hơi, áo phap, chân vịt,…), kỹ thuật viên và ăn trưa, Giá 50USD/1dive, 75USD/2dives, 100USD/3dives.