«
»
Thống kê Đường dẫn từ site gorodservis.ru theo các tháng của năm 2018
132
94
59
54
67
46
41
18
9
79
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 599