«
»
Thống kê Đường dẫn từ site gorodservis.ru theo các tháng của năm 2018
132
94
59
54
67
46
41
18
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 511