«
»
Thống kê Đường dẫn từ site google.com theo các tháng của năm 2018
1967
2860
3446
3590
3289
3089
2830
2636
2033
2371
2333
1951
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 32395