«
»
Thống kê Đường dẫn từ site 2dm.prohoster.info theo các tháng của năm 2018
88
46
48
225
200
72
81
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 760